Home » นับถอยหลัง! ชาวเอลซัลวาดอร์ต่อต้าน Bitcoin ก่อนเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย

นับถอยหลัง! ชาวเอลซัลวาดอร์ต่อต้าน Bitcoin ก่อนเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย

by admin

แม้จะมีเวลาหลายเดือนในการทำความคุ้นเคยและทำใจยอมรับกับแนวคิดนี้ แต่ดูเหมือนว่าชาวเอลซัลวาดอร์ยังคงไม่เห็นด้วยกับแผนการที่จะรับ Bitcoin เป็นเงินที่ถูกกฎหมาย

Most People in El Salvador Against Bitcoin
ภาพ : MARVIN RECINOS:AFP

จาการสำรวจโดยมหาวิทยาลัย Central American แสดงให้เห็นว่า 67.9% ของผู้ตอบแบบสำรวจไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับกฎหมาย Bitcoin

เหลือเวลาเพียง 3 วันก่อนที่สกุลเงินดิจิทัลจะถูกยกระดับให้อยู่ในระดับเดียวกับดอลลาร์สหรัฐ การวิจัยยังเปิดเผยว่าผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ 9 ใน 10 คนไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Bitcoin

ในขณะเดียวกัน 7 ใน 10 เชื่อว่านักการเมืองควรยกเลิกกฎหมาย Bitcoin โดยสิ้นเชิง แต่ก็มิได้นำพา เพราะประธานาธิบดี Nayib Bukele ก็ทำเหมือนคนหูหนวกที่ไม่รับรู้ต่อการประท้วงของคนเอลซัลวาดอร์

นอกจากนี้แล้ว ดูเหมือนว่าผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากเชื่อว่าผู้รับผลประโยชน์จากกฎหมายนี้จะเป็นนักลงทุนต่างชาติ นักธุรกิจ และรัฐบาลเอง

การประท้วงต่อต้านกฎหมาย Bitcoin เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนถนนในซานซัลวาดอร์ เมืองหลวงของประเทศ ผู้ประท้วงบางคนเป็นผู้เกษียณอายุที่มีความกังวลว่าเงินบำนาญของพวกเขาจะเริ่มจ่ายเป็นคริปโต

You may also like