Home » Tesla ยืนยันไม่ขาย Bitcoin ที่ซื้อมาเมื่อต้นปี แม้มูลค่าหายไปแล้ว 23 ล้านดอลลาร์

Tesla ยืนยันไม่ขาย Bitcoin ที่ซื้อมาเมื่อต้นปี แม้มูลค่าหายไปแล้ว 23 ล้านดอลลาร์

by admin

Tesla ยืนยันว่าจะไม่ขาย Bitcoin ที่ซื้อมาเมื่อต้นปี อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถต้านทานการชะลอตัวของตลาดคริปโตได้ในช่วงไตรมาสที่สอง ทำให้มูลค่าเหรียญที่ถือครองไว้นั้นหายไปแล้วกว่า 23 ล้านดอลลาร์

Tesla Holds on to Bitcoin But Reveals $23M Impairment Charge

บริษัท Tesla ของ Elon Musk เริ่มลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นก็ได้ทำการขาย 10% ของการถือครองออกไปเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่หายไปกว่า 23 ล้านดอลลาร์ยังถือว่าไม่เป็นการขาดทุนจริง เป็นเพียงการบันทึกในราคาต่ำสุดที่กระทบต่อไตรมาสของบัญชีของบริษัทเท่านั้นเมื่อเทียบกับมูลค่าก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน

ในระหว่างการประชุม B Word เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Musk ได้กล่าวว่า Tesla มีแนวโน้มที่จะเริ่มรับการชำระเงินด้วย Bitcoin อีกครั้ง เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย 50% ของพลังงานที่คนงานเหมืองใช้ในการขุดนั้นมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

เขายังเปิดเผยว่า SpaceX มี Bitcoin อยู่ในงบดุลด้วย และเขาได้ลงทุนใน BTC, ETH และ DOGE เป็นการส่วนตัว

You may also like