Home » นี่คือวงจรตลาด Bitcoin วนไปมาแบบนี้?

นี่คือวงจรตลาด Bitcoin วนไปมาแบบนี้?

by admin
the Bitcoin market cycle

วงจรตลาด Bitcoin วนไปมาแบบนี้?

  1. เริ่มจากนักลงทุนรายใหญ่เริ่มสะสม Bitcoin เมื่อราคาอยู่ที่ระดับต่ำสุดจากจุดสูงสุดครั้งสุดท้าย
  2. Bitcoin เริ่มราคาสูงขึ้น แต่ผู้คนจำนวนมากหวังว่าราคาจะยังคงเป็นขาลงต่อไป
  3. ผู้คนต่างตื่นเต้นเมื่อราคาเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจาก FOMO หรือ Fear of Missing Out
  4. ราคา Bitcoin เริ่มใกล้หรือสูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง นี่คือเวลาที่นักลงทุนรายใหญ่เริ่มขาย
  5. ราคา Bitcoin เริ่มลดลง และความวิตกกังวลจะขายหรือถือต่อ
  6. ผู้คนเริ่มตื่นตระหนกและบางคนเริ่มขายทิ้ง
  7. Bitcoin เริ่มร่วงลงต่อเนื่อง เมื่อผู้คนจำนวนมากตัดสินใจที่จะขายด้วยความตื่นตระหนก
  8. Bitcoin ถึงจุดต่ำสุด และนักลงทุนเตรียมที่จะซื้อ
  9. นักลงุทนรายใหญ่ก็จะทำซ้ำแบบเดิม กลับไปข้อ 1 อีกครั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล แม้จะทราบดีกว่าหลักการพื้นฐานและเป็นสิ่งสำคัญคือต้องเริ่มซื้อเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูง แต่ก็ต้องรับทราบว่าตลาดอยู่ในช่วงใดในขณะนั้น

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการลงทุนนะครับ

You may also like