Home » มหาเศรษฐีเหรียญมีม Dogecoin พร้อม All in ใน Cardano (ADA)

มหาเศรษฐีเหรียญมีม Dogecoin พร้อม All in ใน Cardano (ADA)

by admin

Glauber Contessoto มหาเศรษฐี อายุ 33 ปี นักลงทุนในเหรียญมีม Dogecoin ได้เปิดเผยกับ CNBC ในการให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขากำลังวางแผนที่จะไป “All in” ใน Cardano (ADA)

Dogecoin Millionaire Says He's Going 'All in' on Cardano

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Contessoto ได้ทำการ All in เหรียญมีม DOGE และกลายเป็นมหาเศรษฐีในเดือนเมษายน หลังจากเหรียญมีมดังกล่าวราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง

เขาให้ข้อมูลว่าในขณะนี้เขาวางแผนที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอื่น และสิ่งที่เขาเลือกคือ Cardano (ADA) แต่ไม่ได้ขาย DOGE มาซื้อเหรียญใหม่นะ และได้ทวีตข้อความผ่านบัญชีทวิตเตอร์ว่า “ฉันเชื่อว่าใน 5 ปีข้างหน้า สกุลเงินดิจิทัล 5 อันดับแรก จะเป็นเหรียญ DOGE, ETH, BTC, ADA และ XRP”

Dogecoin Millionaire Says He's Going 'All in' on Cardano 1

เขาอธิบายว่าเนื่องจากเขาไม่ได้ซื้อ ETH ตั้งแต่ต้น เขาจึงมองว่า ADA เป็น “ทางออกที่ดีที่สุดครั้งต่อไป”

You may also like